مقالات و پایان نامه ها

قانون بیمه مصوب 1316-مقررات نحوه انتقال مالکیت وسایل نقلیه

قانون بیمه مصوب 1316 از جمله قراردادهایی که در قرن اخیر رشدی بسیار چشمگیر یافته و در روابط خصوصا تجارتی چه در عرصه داخلی چه بین المللی جایگاه ویژه ای پیدا کرده عقد بیمه است. ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بعنوان یکی از کهن ترین دستگاه های اداری

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بعنوان یکی از کهن ترین دستگاه های اداری از جمله نهادهای حاکمیتی است که اعتبار بخشی ،تثبیت و حمایت از حقوق مالکیت مشروع و قانونی اشخاص حقیقی و حقوقی ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

ویژگی عقد نکاح در برابر معاملات-اثر اشتباه درعقود

پیمان زناشویی یا نکاح بی گمان عقد است؛ منتها چهره اجتماعی آن چندان غلبه دار که از حیث آثار باید آن را از سایر قراردادها ممتاز ساخت. موضوع عقد نکاح تشکیل خانواده و التزام به ادامه مطلب…

By 92, ago